Thứ ba, 22/10/2019 - 00:17|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG LA
 • Nguyễn Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tiểu học
  • Điện thoại:
   022.3.830.451
  • Email:
   nttbinhmla@gmail.com
 • Tòng Văn Son
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   022.3.830.129
  • Email:
   tongson19841988@gmail.com
 • Hà Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Mầm non
  • Điện thoại:
   022.3.830.403
  • Email:
   hathuhang76@gmail.com
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THCS
  • Điện thoại:
   022.3.830.047
  • Email:
   tranhangmla@gmail.com
 • Đinh Công Thành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THCS
  • Điện thoại:
   022.3.830.047
  • Email:
   dinhthanhms@gmail.com
 • Cầm Văn Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thống kê, kế hoạch, tổng hợp
  • Điện thoại:
   022.3.831.105 0943743229
  • Email:
   ducam35@gmail.com
 • Nguyễn Thành Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THCS
  • Điện thoại:
   022.3.830.047
  • Email:
   nguyentrung84tb@gmail.com
 • Lò Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   022.3.831.317
  • Email:
   lothiyenthaonguyen@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Niên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   022.3.831.105
  • Email:
   nienpgdmuongla@gmail.com
 • Phạm Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   022.3.831.889
  • Email:
   chinhgiaoducmuongla@gmail.com