Thursday, 26/11/2020 - 13:05|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LA
 • Phan Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   0868555998
  • Email:
   phanhuyen1710@gmail.com
 • Quàng Thị Ngọc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0384298208
  • Email:
   quangngocmnch@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Niên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02123831105
  • Email:
   nienpgdmuongla@gmail.com
 • Lò Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02123831317
  • Email:
   lothiyenthaonguyen@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tiểu học
  • Điện thoại:
   02123830451
  • Email:
   hungpgdmla@gmail.com
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THCS
  • Điện thoại:
   02123830047
  • Email:
   tranhangmla@gmail.com
 • Bùi Việt Cường
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   02123830403
  • Email:
   cuongbv.muongla@sonla.gov.vn
 • Nguyễn Văn Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0395290888
  • Email:
   nguyenthin.phutho@gmail.com
 • Tòng Văn Son
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   022.3.830.129
  • Email:
   tongson19841988@gmail.com