Sunday, 29/03/2020 - 15:02|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LA
 • Nguyễn Văn Thìn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Viên chức
  • Điện thoại:
   0395290888
  • Email:
   nguyenthin.phutho@gmail.com
 • Nguyễn Quang Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tiểu học
  • Điện thoại:
   022.3.830.451
  • Email:
   nttbinhmla@gmail.com
 • Tòng Văn Son
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế toán
  • Điện thoại:
   022.3.830.129
  • Email:
   tongson19841988@gmail.com
 • Trần Thị Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   THCS
  • Điện thoại:
   022.3.830.047
  • Email:
   tranhangmla@gmail.com
 • Cầm Văn Du
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thống kê, kế hoạch, tổng hợp
  • Điện thoại:
   022.3.831.105 0943743229
  • Email:
   ducam35@gmail.com
 • Lò Thị Yến
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   022.3.831.317
  • Email:
   lothiyenthaonguyen@gmail.com
 • Nguyễn Hữu Niên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   022.3.831.105
  • Email:
   nienpgdmuongla@gmail.com
 • Phạm Văn Chính
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Điện thoại:
   022.3.831.889
  • Email:
   chinhgiaoducmuongla@gmail.com