V/v yêu cầu báo cáo thống kê kỳ đầu năm học năm học 2017 - 2018.

Số/Ký hiệu 176
Đơn vị ban hành Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 12/09/2017
Ngày có hiệu lực 12/09/2017
Trích yếu
Tải xuống v-v-yeu-cau-bao-cao-thong-ke-ky-dau-nam-hoc-nam-hoc-2017-2018.pdf

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 200 09/10/2017
2 18 14/09/2017
3 761 23/08/2017
4 24 09/08/2017
5 149 13/08/2017
6 269 14/07/2017
7 41 06/07/2017
8 20 05/07/2017
9 12 22/06/2017
10 749 22/06/2017

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO