V/v tăng cường quản lý và đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong việc tổ chức tham quan, học tập trong các kỳ nghỉ hè

Số/Ký hiệu 136
Đơn vị ban hành Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 14/06/2017
Ngày có hiệu lực 14/06/2017
Trích yếu
Tải xuống v-v-tang-cuong-quan-ly-va-dam-bao-an-toan-cho-can-bo-giao-vien-nhan-vien-trong-viec-to-chuc-tham-quan-hoc-tap-trong-cac-ky-nghi-he.pdf

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 200 09/10/2017
2 176 12/09/2017
3 18 14/09/2017
4 761 23/08/2017
5 24 09/08/2017
6 149 13/08/2017
7 269 14/07/2017
8 41 06/07/2017
9 20 05/07/2017
10 12 22/06/2017

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO