V/v đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong hoạt động công vụ, công chức

Số/Ký hiệu 135
Đơn vị ban hành Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 14/06/2017
Ngày có hiệu lực 14/06/2017
Trích yếu
Tải xuống v-v-day-manh-cai-cach-hanh-chinh-va-tang-cuong-ky-luat-ky-cuong-trong-hoat-dong-cong-vu-cong-chuc.pdf

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 200 09/10/2017
2 176 12/09/2017
3 18 14/09/2017
4 761 23/08/2017
5 24 09/08/2017
6 149 13/08/2017
7 269 14/07/2017
8 41 06/07/2017
9 20 05/07/2017
10 12 22/06/2017

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO