Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND tỉnh ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh quy định về tiêu chuẩn chức danh Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các đơn vị trường.

Số/Ký hiệu 24
Đơn vị ban hành Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 09/08/2017
Ngày có hiệu lực 09/08/2017
Trích yếu
Tải xuống quyet-dinh-so-24-2017-qd-ubnd-tinh-ngay-09-8-2017-cua-ubnd-tinh-quy-dinh-ve-tieu-chuan-chuc-danh-hieu-truong-pho-hieu-truong-cac-don-vi-truong.pdf

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 200 09/10/2017
2 176 12/09/2017
3 18 14/09/2017
4 761 23/08/2017
5 149 13/08/2017
6 269 14/07/2017
7 41 06/07/2017
8 20 05/07/2017
9 12 22/06/2017
10 749 22/06/2017

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO