Nghị quyết 20 khoán kinh phí nấu ăn bán trú

Số/Ký hiệu 20
Đơn vị ban hành Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017
Trích yếu
Tải xuống nghi-quyet-khoan-kinh-phi-nau-an-ban-tru.pdf

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 12 15/01/2018
2 03 15/01/2018
3 02 11/01/2018
4 4 04/01/2018
5 01 03/01/2018
6 260 28/12/2017
7 259 28/12/2017
8 258 28/12/2017
9 256 22/12/2017
10 27 19/12/2017

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO