Nghị quyết 20 khoán kinh phí nấu ăn bán trú

Số/Ký hiệu 20
Đơn vị ban hành Văn bản chỉ đạo
Ngày ban hành 05/07/2017
Ngày có hiệu lực 05/07/2017
Trích yếu
Tải xuống nghi-quyet-khoan-kinh-phi-nau-an-ban-tru.pdf

stt Ký Hiệu Ngày Ban Hành Trích Yếu Tải Về
1 115 13/10/2017
2 200 09/10/2017
3 176 12/09/2017
4 18 14/09/2017
5 761 23/08/2017
6 24 09/08/2017
7 149 13/08/2017
8 269 14/07/2017
9 41 06/07/2017
10 12 22/06/2017

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO