STT Số ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 119 04/11/2016 Thông báo ủy quyền điều hành cơ quan (11/2016) ...
2 115 ...
3 Số: 366/HD-CĐGD 12/05/2015 Thực hiện Hướng dẫn số 894/HD-LĐLĐ ngày 20/4/2015 của LĐLĐ huyện Mường La về tuyên truyền công tác biên giới trên đất...

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO