Thursday, 26/11/2020 - 08:51|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LA
Ngày ban hành:
03/06/2020
Ngày hiệu lực:
03/06/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
08/05/2020
Ngày hiệu lực:
08/05/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực