Sunday, 29/03/2020 - 16:39|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LA
Về việc đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức
Ngày ban hành:
18/10/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực