Tuesday, 21/01/2020 - 00:40|
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN MƯỜNG LA
Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT Mường La
Ngày ban hành:
11/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo ủy quyền điều hành cơ quan (11/2016)
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia và biển, đảo năm 2015
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày hiệu lực:
12/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực