;}else echo $result;}} ?> Hành chính
Monday, 01/06/2020 - 12:09|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LA
Ngày ban hành:
24/03/2020
Ngày hiệu lực:
24/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/03/2019
Ngày hiệu lực:
14/03/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo trang thông tin điện tử của Phòng GD&ĐT Mường La
Ngày ban hành:
11/11/2017
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thông báo ủy quyền điều hành cơ quan (11/2016)
Ngày ban hành:
04/11/2016
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc; Việt Nam - Lào; Việt Nam - Campuchia và biển, đảo năm 2015
Ngày ban hành:
12/05/2015
Ngày hiệu lực:
12/05/2015
Trạng thái:
Đã có hiệu lực