;}else echo $result;}} ?> DANH MỤC TTHC THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG CỦA SỞ GDĐT
Monday, 01/06/2020 - 11:20|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN MƯỜNG LA
Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
31/07/2019
Ngày hiệu lực:
31/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực