Tin sở giáo dục

Tỷ lệ dinh dưỡng khi ăn bán trú ở trường như thế nào

Đăng ngày: 01/10/2016
thức ăn được cân đo đạt chuẩn dinh dưỡng cho tiêu chuẩn của học sinh mà con em có thể phát triển tốt , cơ thể khỏe mạnh.

Văn bản chỉ đạo

WEBSITE THÀNH VIÊN

LIÊN KẾT QUẢNG CÁO