VĂN BẢN CHỈ ĐẠO
Công văn
Thông báo
Quyết định
Kế hoạch
Báo cáo
Thanh tra
Tờ trình
LĨNH VỰC QUẢN LÝ
Mầm non
Tiểu học
Trung học cơ sở
Tổ chức kế hoạch
Tài vụ
Công đoàn giáo dục
Lĩnh vực chung
VĂN BẢN LIÊN QUAN
Luật
Nghị định
Nghị quyết
Quyết định
Thông tư
Chỉ thị
Công văn,hướng dẫn
CƠ QUAN BAN HÀNH
Quốc hội
Chính phủ
Thủ tướng chính phủ
Các bộ và ngang bộ
Liên bộ
Bộ GD&ĐT
Sở GD&ĐT Sơn La
Phòng GD&ĐT Mường La
UBND tỉnh Sơn La
UBND huyện Mường La
Nội dung văn bản
Thuộc tính
File đính kèm
Văn bản dẫn chiếu
Văn bản liên quan

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch phát triển GD&ĐT năm học 2014 – 2015


Thực hiện Quyết định số: 3999/QĐ-UBND ngày 24/12/2013 của UBND huyện Mường La về việc ban hành chương trình công tác năm 2014 của UBND huyện Mường La;

Để chuẩn bị cho việc duyệt Kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo năm học 2014 - 2015, làm căn cứ tổng hợp kế hoạch phát triển Giáo dục và Đào tạo toàn ngành theo tiến độ chung của Ủy ban nhân dân huyện Mường La, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sơn La. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mường La hướng dẫn các đơn vị về công tác xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm học 2014 - 2015 theo các nội dung sau:

1. Năm học 2014 – 2015 Phòng GD&ĐT sẽ lồng ghép kế hoạch chuyên môn các bậc học trong kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo, do vậy khi xây dựng kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo năm học 2014 - 2015 các đơn vị trường chú ý các chỉ tiêu chuyên môn để xây dựng kế hoạch.

2. Các đơn vị trường xây dựng Kế hoạch phát triển Giáo dục - Đào tạo năm học 2014 - 2015 (theo Đề cương và biểu mẫu gửi kèm); tải đề cương và biểu mẫu tại websize: http://pgdmuongla.edu.vn

Các trường trên cùng địa bàn xã, thị trấn phối hợp xây dựng kế hoạch phải đồng nhất số liệu về dân số, địa bàn tuyển sinh,...

3. Thời gian hoàn thành: các đơn vị trường hoàn thiện kế hoạch (gồm phần lời và các biểu mẫu) nộp về bộ phận Thống kê – Kế hoạch (đ/c Thắng) chậm nhất ngày 21/02/2014 theo địa chỉ mail: phamthangpgdmla@gmail.com

Dự kiến ngày 28/02/2014 Phòng GD&ĐT sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn tháo gỡ, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình xây dựng kế hoạch.

Nhận được Công văn này đề nghị Hiệu trưởng các đơn vị trường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác xây dựng kế hoạch của đơn vị mình, đảm bảo thời gian và các nội dung đề ra. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ với bộ phận Thống kê - Kế hoạch theo số điện thoại (022).3831.105./.

(Tải văn bản trong File đính kèm) 777 lượt xem

Phòng Giáo dục và Đào tạo Mường Laà Đào tạo Mường La

Địa chỉ: Tiểu khu II - Mường La - Sơn La

Số điện thoại: 022.3.830.422

Design by: PHATTRIENVIET.COM.VN